Może…

Kontakt z Bogiem
może być bezpośredni
bez urzędników Pańskich
Nie są nieomylni
jak sądzą
nie zawsze wiedzą…

Widzę Boga
w każdym drzewie,
w każdej istocie
Słyszę w szumie wody
szeleście liści
w modlitwie

Może nie grzmijcie
wymachując palcem
może pomóżcie
zrozumieć i poznać
może wytłumaczcie
radość
Może…