Barwy świata

Oglądasz barwy świata

Dostrzegasz piękno
wchodząc w czerń

Żałujesz, że widziałeś tak mało