Smoczyca

Ukołysana marzeniem
zasypiam
Budzę się inna

Drzemiąca moc ożywa
srebrne łuski okrywają ciało
Zrywam się do lotu

Cała noc, aby znów
w krainie magii
być sobą

Rano powrócę…