Ogień

Ogień
czasem groźny żywioł
czasem zbawcze ciepło

kominek
ciepły krąg w domu
tańczący duch

mogę patrzeć godzinami