Chwila

Gdybym znał przyszłość

choć odrobinę

nie goniłbym za dobrami

lecz dbał o chwilę

by Twoja twarz

nigdy nie pokryła się

łzami